Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozza az INULINU Kft. mint eladó (továbbiakban: Eladó) által forgalmazott termékek adásvételének, illetve az Eladó által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

Jelen ÁSZF 2020. február 01. napjától hatályos.

ÁSZF – letölthető verzió: feltöltés alatt

Eladó adatai:

Cégnév: INULINU Kft.

Székhely: 6200 Kiskőrös, Szendrey Júlia utca 3/1.

Adószám: 12512498-2-03

Cégjegyzékszám: 03-09-108421

E-mail: info@coffer.hu

Web: www.mobstery.hu

Irányadó jogszabály:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV

Általános megállapítások, fogalmak

Jelen ÁSZF valamennyi egyedi szerződésre irányadó, azok része, feltéve, hogy Eladó és Vevő közös, írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. Eltérés esetén az írásban rögzítettek az irányadóak. 

Eladó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF rendelkezéseit részben vagy egészben megváltoztassa.

Vevőnek minősül minden olyan személy, aki az oldalon feltüntetett elérhetőségek egyikén (pl. e-mail, telefon) felveszi Eladóval a kapcsolatot és megrendelést ad le, vásárlási szándékkal felkeresi Eladó irodáját, egyedi szerződést ír alá, a leszállított árut birtokba veszi vagy az áru ellenértékének megfizetésére kötelezettséget vállal (szállítólevélen vagy a számlán szereplő Vevő).

Eladó megrendelést kizárólag írásban (e-mail) fogad el.

A szállítással megbízott Fuvarozó cég termékeinket a saját Általános Szerződési Feltételei szerint szállítja, illetve jelen ÁSZF nem érvényes az Eladó által működtetett webáruházra (www.coffer.hu/uzlet). 

2) ÁSZF elfogadása

Az ÁSZF megismerése és elfogadása az Eladó által kínált termékek megvásárlásának előfeltétele. Elfogadásnak minősül, ha a Vevő a termék megvásárlására ajánlatot tesz, az Eladó által kiküldött árajánlatot elfogadja, az árut birtokba veszi, a vételárat akár csak részben is teljesíti.

3) Szerződés létrejötte

Amennyiben Látogató felveszi a kapcsolatot Eladóval, majd megrendelést ad le, amit Eladó e-mailben visszaigazol, adásvételi szerződés jön létre Eladó és Vevő között. Ha a megrendelést követő 48 órán belül Vevő e-mail címére nem érkezik meg Eladó megrendelés – visszaigazolása, vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni. Vevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. 

Amennyiben a megvásárolni kívánt árumennyiség nettó összértéke meghaladja az 500.000,- Forintot, Eladó Értékesítési szerződést készít elő, melyet Vevő és Eladó aláírásával lát el.

Szükséges adatok:

Cég/vállalkozó esetében      – cégnév, székhely, kapcsolattartó neve, e-mail cím, adószám

Magánszemély esetében     –  név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, adóazonosító jel

4) Rendelés lemondása

Visszaigazolt megrendelés lemondására kizárólag írásban (e-mail:info@coffer.hu) van lehetőség.

5) Termékek, szolgáltatások és árak

Eladó árai  1 darab termékre, ÁFA-val növelve, Forintban (az Eladó által Vevőnek küldött árajánlat szerint) értendők, a megjelölt időpontig vagy a készlet erejéig érvényesek. 

Termékeink előre csomagoltak, ezért nem áll módunkban megbontani! Előzetes egyeztetést követően az áru kiszállítását is vállaljuk.

6) Teljesítés és Fizetés

Vevő a megrendelt árut kérheti kiszállítással (előzetes egyeztetés és megállapodás függvénye) vagy személyesen is átveheti a székhelyen (6200 Kiskőrös, Szendrey Júlia utca 3/1.). Az áru kiszállításáról az INULINU Kft. vagy a kiszállítással megbízott Fuvarozó cég, Futárszolgálat Munkatársai gondoskodnak.

Az árut kísérő szállítólevél teljesítési igazolásnak is minősül. 

Vevő köteles az áru átvételekor annak sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A fizetési módot – díjbekérő alapján banki előreutalás, készpénz, teljesítést követő átutalás – minden esetben előre szükséges egyeztetni.

Bankkártyás fizetésre irodánkban nincs lehetőség! 

7) Szavatosság

A Vevő által megrendelt termékekre a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: új Ptk.) 6:159. § szabályai szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén Vevő kifogásáról személyesen vagy írásban (postai levél vagy elektronikus üzenet formájában) tájékoztatja Eladót.

A bejelentéshez szükséges adatok:

– Vevő neve és címe

– megvásárolt termék megnevezése, vételára

– vásárlás időpontja

– a hiba leírása és bejelentésének időpontja

– a Vevő által érvényesíteni kívánt igény

A megrendelt áru mennyiségét Vevő az átvételkor köteles ellenőrizni, hiány esetén azt az Eladó felé jelezni, és a mennyiséggel kapcsolatos szavatossági igényét az átvétel napján köteles Eladóval írásban közölni. A szerződés tárgyát képező termékek minőségét Vevő 2 munkanapon belül köteles ellenőrizni, illetve szavatossági igényét is ezen határidőn belül köteles Eladó felé benyújtani. A határidők elmulasztása mindkét esetben jogvesztéssel jár.

Eladó az új Ptk. szabályai szerint a hibás terméket elsősorban kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, úgy a Vevő választása alapján árengedményt ad, vagy Vevő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését. Eladó a szállítási költséget nem téríti meg.

Shopping Cart