Az Inulinu Kft. adatvédelmi és adatkezelési tájákoztatója

www.mobstery.hu weboldal használatához a Látogatónak semmilyen adatot nem kell megadnia. Abban az esetben viszont, ha a Látogató igénybe kívánja venni a weboldal üzemeltetője által kínált szolgáltatások bármelyikét (pl. webáruház, üzenet küldése), bizonyos adatok megadása szükséges.

 

AINULINU Kft. (továbbiakban: Üzemeltető, Adatkezelő) értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a megadott adatokat (árajánlat elkészítése és kiküldése, megrendelések teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, számlázás, hírlevél küldése).

 

A tárolt adatokat harmadik fél részére nem adja ki, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre pl. Fuvarozó, Futárszolgálat, aki a kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

 

Az adatkezelő elérhetőségei:

 

Cégnév: INULINU Kft.

Székhely: 6200 Kiskőrös, Szendrey Júlia u. 3/1.

Tel.: +36-78/513-925

E-mail: info@inulinu.hu

Web: www.inulinu.hu

 

Az adatkezelés jogalapja:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez:

Látogató a kapcsolatfelvétellel egyértelműen hozzájárul adatainak kezeléséhez.

 

Az érintettek köre: azon Látogatók, akik a weboldalon feltüntetett elérhetőségek bármelyikén Üzemeltetővel kapcsolatba lépnek

 

Adatfelvétel történhet: személyes találkozó, telefonos, illetve írásos (e-mail) megkeresés alkalmával 

 

A kezelt adatok köre: a Látogatók által az első kapcsolatfelvétel (telefon, személyes vagy e-mail) során megadott, az árajánlat elkészítéséhez, illetve a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok

 

– név vagy cégnév

– cég esetén kapcsolattartó neve

– e-mail cím

– telefonszám

– adószám vagy adóazonosító jel

– számlázási adatok (ország, irányítószám, város, utca, közterület jellege, házszám,)

– szállítási adatok, amennyiben az eltér a számlázási adatoktól (Átvevő neve és telefonszáma, ország, irányítószám, város, utca, közterület jellege, házszám)

Az adatgyűjtés célja: írásos árajánlat előkészítése és kiküldése, megrendelés teljesítése, számlázás, rendelési feltételek későbbi bizonyítása, hírlevél kiküldése

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

– az INULINU Kft. kereskedelmi és pénzügyi munkatársai

– az áru kiszállításával megbízott Szállítmányozó cég, Futárszolgálat (továbbiakban: Fuvarozó) munkatársai

 

Az Adatkezelő minden elvárható módon (pl.: berendezések, eszközök védelme megrongálódástól, megsemmisüléstől, lopástól, adatok biztonsági mentése, helység tűzvédelme, szünetmentes áramforrás használata, kommunikációs hálózat védelme, tűzfal használata, vírusvédelem, hozzáférések korlátozása jelszavas védelemmel) védi Partnerei, Vevői személyes adatait.

 

Felhívjuk a Látogatók figyelmét, hogy az oldalon olyan utalás, link található, melyre kattintva (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is) a Felhasználó más szolgáltatók által fenntartott oldalakra kerülhetnek át, ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Adatvédelmi tájékoztató csak az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalra érvényes!

 

Személyes adatainak kezelésére tekintettel a Látogatók bármikor jogosultak az adatkezelésről tájékoztatást kérni, melyre az INULINU Kft. 30 napon belül írásban válaszol. Amennyiben azt észlelik, hogy személyes adataik nem felelnek meg a valóságnak, kérhetik azok helyesbítését. Jogosultak továbbá személyes adataik törlését és zárolását kérni, melynek az INULINU Kft. haladéktalanul eleget tesz.

 

Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, a info@inulinu.hu e-mail címen vagy a +36-78/513-925 (nem emelt díjas) telefonszámon.

 

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását is kezdeményezheti Felhasználó. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228, e-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu).

 

Felhasználó jogai megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni.

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Tel.: +36-1/391-1400

Fax: +36-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Web: www.naih.hu

A webhely Google-cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat és elemzi a forgalmat. Emellett a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.

 

Látogatási statisztikák

A www.inulinu.hu oldalra látogató Felhasználók számítógépének egyes adatai és IP címei statisztikai és rendszerfejlesztési célból naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az Üzemeltető kizárólag belső használatú statisztikák készítésére használja fel. Az IP címeket az üzemeltető semmilyen más adathoz nem köti, mely alapján a Felhasználó személye beazonosítható lenne, és harmadik személynek semmilyen formában nem adja át vagy nem teszi elérhetővé.

Konverziókövető cookie-k

Amennyiben a Felhasználó az Üzemeltető által más honlapokon megjelenített hirdetésre kattintva jut el a www.inulinu.hu honlap valamely oldalára, bizonyos esetekben az Üzemeltető kisméretű, személyes adatokat is tartalmazó adatfájlt (cookie-t) helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie elhelyezésének célja az, hogy az Üzemeltető mérni tudja online hirdetéseinek hatékonyságát. 

A cookie-k biztonsági vonatkozásairól


Az Üzemeltető a cookie-kban tárolt adatokat harmadik személynek semmilyen formában nem adja át vagy nem teszi elérhetővé. A Felhasználó böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, hogy az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, és az elhelyezést le is tilthatja. A cookie-kat a rendszer maximum 90 napig tárolja, utána automatikusan törlődnek. A cookie-k a felhasználó számítógépének működését és biztonságát semmilyen szempontból nem befolyásolják és nem veszélyeztetik.

Shopping Cart